Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6176 834e 405
Reposted fromlove-autumn love-autumn
2721 818d 405
Reposted fromnyaako nyaako viaSilvanus Silvanus
Pamiętam teraz słowa babci, która mówiła, że miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSilvanus Silvanus
4138 5828 405
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSilvanus Silvanus
4625 e0fb 405
Reposted frominfidelitas infidelitas viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
3226 9ff7 405
Reposted fromjordana jordana viamrautyna mrautyna
5900 8de8 405
5899 00fd 405
7176 d57d 405
?
Twa obecność jest jak (...) po poranku zapach porządnej kawy, krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy,
pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł,
w radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel.
Chcę, żebyś był ze mnie dumny.
Żebyś w każdej sekundzie swojego życia myślał: "Jestem szczęśliwy, że Ją mam".
Reposted fromawakened awakened viablackheartgirl blackheartgirl
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
5907 b240 405
Reposted frompinklagoon pinklagoon viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
3306 0aa9 405
Reposted fromLittleJack LittleJack viasindaniel sindaniel
Znajduje się wtedy, gdy się nie szuka.
— Wojciech Błach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl